Kaarte van de Golf van Mexico en het Zuyd-America : waar in Porto-Bello en Panama aangewer...